Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 669-80-54, e-mail: , właściciel i administrator portalu internetowego www.enigma.metropoliapoznan.pl (zwanego dalej „Portalem”), pełni funkcję Administratora Danych i dba o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane przekazywane przez użytkowników Portalu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

Właściciel Portalu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny. Dane mogą być przetwarzane w celu diagnozowania problemów technicznych, analizy naruszeń bezpieczeństwa, zarządzanie portalem, identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Właściciel Portalu oraz podmioty obsługujące portal internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności Portalu.

Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od Portalu, które nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela i administratora Portalu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się w każdym przypadku zapoznać.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a informacja o dokonanej zmianie zostanie w takim wypadku opublikowana na Portalu w sposób widoczny i zrozumiały.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby, która rejestruje się do portalu ENIGMA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000038496 (dalej: my)

1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie: 61 669 80 52
 • przez e-mail:

2. Cele przetwarzania  podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu możliwość korzystania z portalu www.enigma.metropoliapoznan.pl, jego funkcjonalności i wymiany informacji pomiędzy użytkownikami portalu oraz kontrola dostępności.

W związku z powyższym będziemy przetwarzać:

a) imię i nazwisko,

b) informacje, czy jest Pan uczniem, czy nauczycielem,

c) adres e-mail do kontaktu,

d) inne dane, które Państwo przekażą podczas korzystania z Portalu.

3. Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda. Zgodę w każdej chwili mogą Państwo wycofać i w tej sytuacji nastąpi usunięcie Państwa danych osobowych z portalu, chyba że Administrator będzie miał uzasadniony interes albo obowiązek prawny dane te przetwarzać mimo wycofania zgody.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres trwania projektu pt. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” (numer projektu RPWP.08.01.04-30-0005/19) oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczania finansowego i zachowania trwałości projektu, jednak nie dłużej niż 3 lata od jego zakończenia.

5. Odbiorcy danych

Do danych ma wgląd Marek Mucharski sm32 STUDIO ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec – wykonawca portalu, jak również partnerzy w projekcie – Miasto Poznań, Powiat Szamotulski, Miasto i Gmina Szamotuły. Udostępnianie danych może nastąpić również innym podmiotom i będzie się odbywać jedynie na podstawie i w granicach prawa.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 9. Dane nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby, która zapisuje się do subskrypcji NEWSLETTERA na portalu ENIGMA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000038496 (dalej: my)

1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie: 61 669 80 52
 • przez e-mail:

2. Cele przetwarzania  podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera na portalu www.enigma.metropoliapoznan.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania newslettera. W związku z powyższym będziemy przetwarzać:

a) imię i nazwisko,

b) informacje, czy jest Pan uczniem, czy nauczycielem,

c) adres e-mail do kontaktu,

d) inne dane, które Państwo przekażą podczas korzystania z Portalu.

3. Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda. Zgodę w każdej chwili mogą Państwo wycofać i w tej sytuacji nastąpi usunięcie Państwa danych osobowych z portalu, chyba że Administrator będzie miał uzasadniony interes albo obowiązek prawny dane te przetwarzać mimo wycofania zgody.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres trwania projektu pt. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” (numer projektu RPWP.08.01.04-30-0005/19) oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczania finansowego i zachowania trwałości projektu, jednak nie dłużej niż 3 lata od jego zakończenia. Dane będą mogły być przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Odbiorcy danych

Do danych ma wgląd Marek Mucharski sm32 STUDIO ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec – wykonawca portalu ENIGMA w związku z działaniem którego następuje wysyła newslettera, jak również partnerzy w projekcie – Miasto Poznań, Powiat Szamotulski, Miasto i Gmina Szamotuły. Udostępnianie danych może nastąpić również innym podmiotom i będzie się odbywać jedynie na podstawie i w granicach prawa.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 9. Dane nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

fundusze

polska

samorzad wojewodztwa wielkopolskiego

logo ue rgb 1

Newsletter

Zapisz się do naszej listy subskrybentów, aby otrzymywać najnowsze informacje i aktualności o wydarzeniach w Twojej okolicy