Stowarzyszenie Metropolia Poznań współrealizuje projekt pt. "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań" współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt „ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” (Numer Projektu: RPWP.08.01.04-30-0005/19) jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia poprzez działania zmierzające do podniesienia kompetencji przez 644 uczniów, dzięki objęciu uczniów zajęciami dodatkowymi: dydaktyczno-wyrównawczymi z matematyki oraz zajęciami rozwijającymi z matematyki i informatyki, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli oraz doposażenie sal szkół objętych projektem.

Szkoły objęte projektem ENIGMA:

 • Liceum Ogólnokształcące nr III w Poznaniu,
 • Liceum Ogólnokształcące nr VII w Poznaniu,
 • Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Poznaniu,
 • Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Szamotułach,
 • Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach

Przedsięwzięcie ma charakter partnerski i uczestniczy w nim:

 • Stowarzyszenie Metropolia Poznań (jako Lider),
 • Miasto Poznań,
 • Powiat Szamotulski,
 • Miasto i Gmina Szamotuły.

Główne założenia projektu:

 • Zakup sprzętu i wyposażenia stanowiących doposażenie szkół m.in. zestawy do nauki kodowania, zestawy komputerowe, wyposażenie sal informatycznych i matematycznych.
 • Wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych.
 • Cykl zajęć dodatkowych dla uczniów z nauki kodowania z serii CYBERAKADEMIA 1.0 (robotyka EV3) oraz CYBERAKADEMIA 2.0 (zestawy C/C++).
 • Cykl zajęć dodatkowych dla uczniów w szkołach zwiększających kompetencje matematyczne i informatyczne (z dokładną listą zajęć w każdej ze szkół można zapoznać się w regulaminie).
 • Portal edukacyjny ENIGMA
 • Wydarzenia edukacyjne dla młodzieży: Metropolitalny "Festiwal Nauki ENIGMA FEST" oraz "PRZYSZŁOŚĆ TO NIE ENIGMA - Praca dla młodych w XXI wieku”.
 • Konkursy dla młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami: CYBERLIGA 1.0 i CYBERLIGA 2.0 oraz METROPOLITALNA LIGA ENIGMY

Podczas zajęć w ramach CYBERAKADEMII 1.0 i 2.0 uczniowie będą mieli możliwość poznania podstaw kodowania, elektroniki, robotyki i programowania poprzez serię projektów i prostych eksperymentów. Uczestnicy zajęć następnie będą mogli wziąć udział w międzyszkolnych konkursach z serii CYBERLIGA 1.0 i 2.0 w ramach których przewidziano atrakcyjne nagrody.

W projekcie przewidziano także organizację wydarzeń edukacyjnych promujących wśród młodzieży kompetencje matematyczne i informatyczne a także uruchomienie portalu edukacyjnego ENIGMA.

Projekt realizowany jest w terminie od 1.07.2020 do 30.06.2023 roku.

Dokumentacja związana z projektem:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ENIGMA.

Kontakt ws. projektu (Lider):
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
Telefon: 61 669 80 54, 61 669 80 52
Mail:

Kontakty do Partnerów projektu:
• Miasto Poznań:
• Powiat Szamotulski:
• Miasta i Gminy Szamotuły:

Załączniki:

pdfRegulamin rekrutacji enigma 29.10.2021.pdf677.52 KB

fundusze

polska

samorzad wojewodztwa wielkopolskiego

logo ue rgb 1

Newsletter

Zapisz się do naszej listy subskrybentów, aby otrzymywać najnowsze informacje i aktualności o wydarzeniach w Twojej okolicy