obraz5

W maju i czerwcu 2023 roku w ramach projektu ENIGMA Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym dostarczył, zamontował i skonfigurował sprzęt komputerowy w 222 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich samorządach Metropolii Poznań.

Każda ze szkół w związku z realizacją projektu ENIGMA została wyposażone w zestaw sprzętu składający się z laptopa, tablicy multimedialnej i projektora.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022, do polskiego systemu edukacji zostało przyjętych niemal 200 tys. ukraińskich dzieci - 140 tys. uczniów szkół podstawowych, 40 tys. dzieci jest pod opieką przedszkoli, a ok. 20 tys. to uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Połowa uchodźców przybyłych do Wielkopolski stanowiły dzieci. Ich pobyt wiąże się z zapewnieniem m.in. objęcia systemem edukacji dzieci w wieku szkolnym. Według danych Kuratorium Oświaty w Poznaniu z wiosny 2022 roku na terenie Wielkopolski z usług edukacji przedszkolnej i szkolnej korzystało łącznie 19 295 ukraińskich dzieci w wieku od 3 do 19 lat. Należało zatem podjąć działania zmierzające do efektywnego prowadzenia procesu kształcenia i przygotowania dzieci i młodzieży ukraińskiej do nowego roku szkolnego w polskiej szkole.

Duży napływ uchodźców z Ukrainy postawił nowe wyzwania przed szkołami i placówkami oświatowymi. Są wśród nich zarówno działania o charakterze organizacyjnym - zapewnienie uczniom odpowiednich warunków pracy na lekcji i podczas zajęć dodatkowych, jak również kwestie związane z barierą językowa. Aby efektywnie prowadzić zajęcia, konieczne było doposażenie szkół w sprzęt multimedialny, który pozwoli korzystać m.in. z oprogramowania do tłumaczenia oraz różnego rodzaju programów opensource w języku ukraińskim.

Zgodnie z przeprowadzanymi diagnozami szkół, placówki stale wskazywały na niewystarczające doposażenie w sprzęt informatyczny, co ma szczególne znaczenie w kontekście przyjmowania nowych uczniów w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  Za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO w ramach projektu ENIGMA zaplanowaliśmy doposażenie szkół MOF Poznania w sprzęt niezbędny do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy. W związku z tym w ramach projektu, każda z 222 szkół na terenie aglomeracji poznańskiej, w których kształci się młodzież dotknięta skutkami konfliktu zbrojnego na Ukrainie, została wyposażone w zestaw sprzętu składający się z laptopa, tablicy multimedialnej i projektora.

Sprzęt będący przedmiotem umowy podlegał dostawie, montażowi, instalacji i konfiguracji na podstawie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) rozstrzygniętego w dniu 20.04.2023r. (postępowanie numer 1/PN/Enigma/2023 pn. Zakup sprzętu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu MOF Poznania niezbędnego do realizacji zajęć dla uczniów z Ukrainy”).

Wykonawcą w przetargu była firma Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku.

dsc 2038dsc 2049dsc 2052dsc 2066

fundusze

polska

samorzad wojewodztwa wielkopolskiego

logo ue rgb 1

Newsletter

Zapisz się do naszej listy subskrybentów, aby otrzymywać najnowsze informacje i aktualności o wydarzeniach w Twojej okolicy