W ramach projektu ENIGMA od stycznia do marca odbywały się intensywne szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia dotyczyły umiejętności z zakresu robotyki, programowania oraz pracy metodą projektu z młodzieżą.

W wydarzeniach wzięło udział w sumie 35 nauczycieli z ośmiu szkół objętych projektem – z czterech poznańskich liceów oraz z czterech szkół z Szamotuł. Pierwsze spotkanie w ramach tych działań edukacyjnych odbyło się 17 stycznia a ostatnie 28 marca 2022 roku.

W tym czasie nauczyciele odbyli cykl zajęć w tematach:

  1. Wprowadzenie do języka Python i robotyki EV3 oraz wykorzystanie zestawów edukacyjnych bazujących na EV3 podczas zajęć z uczniami. Program szkolenia obejmował zagadnienia z robotyki, języka Python, konfiguracji i zarządzania pracownią, silników i czujników w zestawach, rozwiązywania możliwych problemów, omówienia scenariuszy zajęć z uczniami.
  2. Wprowadzenie do języka C/C++ oraz wykorzystania zestawów edukacyjnych bazujących na C/C++ podczas zajęć z uczniami. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z elektroniką analogową i cyfrową, programowaniem C/C++, konfiguracją i zarządzaniem pracownią, modułami zajęć z uczniami, rozwiązywaniem możliwych problemów.
  3. Doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu oraz współpracy w grupie w dziedzinach związanych z kompetencjami matematycznymi i informatycznymi wraz z wprowadzeniem w zasadę równości szans. W przypadku tego szkolenia w programie znalazły się: praca metodoą projektu, metody skutecznej pracy w grupie, narzędzia optymalizacji pracy w zespołach, umiejętności i kompetencje nauczania z zakresu pracy w grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami (z zakresu pedagogiki specjalnej), kompetencje wychowawcze nauczyciela w pracy z grupą uczniów oraz wprowadzenie do zasady równości szans.

Podczas dwóch pierwszych cyklów szkoleniowych nauczyciele nabywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą im prowadzić zajęcia z uczniami w szkołach objętych projektem w ramach CYBERAKADEMII 1.0 i 2.0. Uczestnicy szkoleń wyrazili duże zainteresowanie tematyką oraz wykazali się dobrymi wynikami, co udowodniły pre-testy i post-testy. Na koniec szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty.

foto konferencja

fundusze

polska

samorzad wojewodztwa wielkopolskiego

logo ue rgb 1

Newsletter

Zapisz się do naszej listy subskrybentów, aby otrzymywać najnowsze informacje i aktualności o wydarzeniach w Twojej okolicy